680 56 71 70 cmonsonis@copc.cat

Psicoteràpia amb nens

Els infants expressen el seu patiment de diferents maneres i és important estar atents als seus símptomes i fer una consulta amb un professional si persisteixen en el temps.

Alguns exemples d’expressions del seu malestar són: no controlar el pipí a determinada edat, mostrar dificultats importants per dormir a les nits, tenir mal de panxa o de cap amb freqüència sense causa mèdica, presentar dificultats importants i persistents en l’alimentació, no jugar o no poder jugar amb els altres, empitjorar el rendiment acadèmic, no tenir amics o tenir molts conflictes amb altres infants, no voler anar a escola, no poder-se concentrar i/o parar quiet, ser agressiu amb els pares o amb els companys, entre d’altres.

Tant en una primera exploració psicològica com en el tractament psicoterapèutic es fa ús principalmente del dibuix i del joc, amb joguines i materials que afavoreixen que l’infant projecti el seu món intern i pugui expressar allò que l’inquieta. Resultarà imprescindible, alhora, poder treballar també amb els pares i mares i si és necessari, amb l’escola.