680 56 71 70 cmonsonis@copc.cat

Atenció a distància

La psicoteràpia telefònica o en línia pot ser efectiva en els casos que no sigui possible l’atenció presencial. Ambdues modalitats poden combinar-se si la situació ho recomana o justifica.

L’atenció pot realitzar-se via telefònica o mitjançant diferents aplicacions ( Skype, Zoom o altres).