Els infants expressen el seu patiment de diferents maneres i és important estar atents als seus símptomes i fer una consulta amb un professional si persisteixen en el temps.

Alguns exemples d’expressions del seu malestar són: no controlar el pipí a certa edat, dificultat importants i persistents en l’alimentació, tenir mal de panxa o de cap amb freqüència sense causa mèdica, no jugar o no poder jugar amb els altres, empitjorar el rendiment acadèmic, no tenir amics o tenir molts conflictes amb ells, no voler anar a escola, no poder-se concentrar i/o parar quiet, ser agressiu amb els pares o amb els companys, entre d’altres.

Tant en una primera exploració psicològica com en el tractament psicoterapèutic es fa ús principalmente del dibuix i del joc, amb joguines i materials que afavoreixin que l’infant projecti el seu món intern i pugui parlar-nos d’allò que l’inquieta. Resultarà imprescindible, alhora, poder treballar també amb els pares i mares i si és necessari, amb l’escola.