Espai a la família i lloc social

El següent article del psicòleg i psicoanalista Roman Pérez Burin ens parla sobre els canvis que s’han produït en els vincles entre pares i fills, més propers i menys marcats per l’autoritat i per les diferències adult-infant/adolescent. En alguns casos, els pares busquen omplir qualsevol buit del seu fill o filla i evitar-li qualsevol frustració, i com desenvolupa el text, això priva a l’infant de poder-se responsabilitzar d’ell mateix i construir-se el seu propi espai, tant a la família com en altres ambients importants com és l’escola.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s